CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG

Bình chọn:
4.7 trên 54 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 45 SGK Công nghệ 11 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 45 SGK Công nghệ 11

Em hãy nhận xét về cách thiết kế chiếc hộp đựng đồ dùng học tập nói trên và đề xuất ý kiến cải tiến.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 46 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 46 SGK Công nghệ 11

Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 46 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 46 SGK Công nghệ 11

Tìm hiểu quá trình thiết kế một sản phẩm đơn giản được sản xuất ở địa phương.

Xem chi tiết

Câu 3 trang 46 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 46 SGK Công nghệ 11

Ở mỗi giai đoạn thiết kế thường dùng loại bản vẽ nào?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 47 SGK Công nghệ 11 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 47 SGK Công nghệ 11

Hãy đọc bản vẽ giá đỡ và cho biết các nội dung chính của bản vẽ chi tiết

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 48 SGK Công nghệ 11 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 48 SGK Công nghệ 11

Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (hình 9.4) và cho biết các nội dung chính của bản vẽ lắp

Xem chi tiết

Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản trang 52 SGK Công nghệ 11 Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản trang 52 SGK Công nghệ 11

Đọc và phân tích bản vẽ để hiểu rõ hình dáng, kích thước, công dụng của chi tiết.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 52 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 52 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Xem chi tiết

Bài tập 1 trang 52 SGK Công nghệ 11 Bài tập 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào ? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy ?

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 52 SGK Công nghệ 11 Bài tập 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 52 SGK Công nghệ 11 Bài tập 3 trang 52 SGK Công nghệ 11

Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 52 SGK Công nghệ 11 Bài 4 trang 52 SGK Công nghệ 11

Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?

Xem chi tiết

Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 SGK Công nghệ 11 Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 SGK Công nghệ 11

Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 66 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 66 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 66 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 66 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ mặt bằng tổng thể là gì ?

Xem chi tiết

Câu 3 trang 66 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 66 SGK Công nghệ 11

Các đặc điểm cơ bản của từng loại hình biểu diễn dùng trong bản vẽ nhà là gì ?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 11

Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống CAD mà em đã biết hoặc đã sử dụng.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài