Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Bình chọn:
4.6 trên 118 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Công nghệ 11

Việc quy định các khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Công nghệ 11

Cách chia các khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 7 SGK Công nghệ 11

Việc quy định chiều rộng các nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ không?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 8 SGK Công nghệ 11

Quan sát hình 1.4 và nêu nhận xét kiểu dáng, cấu tạo, kích thước các phần của chữ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Hãy nhận xét một số kích thước ghi ở hình 1.8, cách ghi kích thước nào sai.

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?

Xem lời giải

Câu 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?

Xem lời giải

Câu 3 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tỉ lệ là gì?

Xem lời giải

Câu 4 trang 10 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng.

Xem lời giải

Câu 5 trang 10 SGK Công nghệ 11

Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tập vẽ các loại đường nét (vẽ lại hình 1.5)

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4)

Xem lời giải