Bài 8 trang 147 SGK Hóa học 10


Đề bài

Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có bột S dư nên Fe, Zn tác dụng hết với S.

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

Zn + S  \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)  ZnS

x mol           x mol                              

Fe  +   S   \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)    FeS

y mol                y mol

ZnS  +   H2SO4   ->   ZnSO4   +   H2S

x mol                                               x mol

FeS   +   H2SO4   ->   FeSO4   +   H2S

y mol                                              y mol

b) \({n_{{H_2}S}} = \dfrac{{1,344}}{{22,4}} = 0,06(mol)\)

Đặt số mol của Zn và Fe lần lượt là x và y mol

Theo đề bài ta có hệ phương trình :

\(\left\{ \begin{gathered}
65x + 56y = 3,72 \hfill \\
x + y = {n_{{H_2}S}} = 0,06 \hfill \\
\end{gathered} \right. \to \left\{ \begin{gathered}
x = 0,04 \hfill \\
y = 0,02 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Vậy khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là:

mZn = 0,04.65 = 2,6g

mFe = 0,02.56 = 1,12g.    

Loigiaihay.com       


Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài