Bài 67 trang 87 SGK Toán 7 tập 2


Đề bài

Cho tam giác \(MNP\) với đường trung tuyến \(MR\) và trọng tâm \(Q.\)

a) Tính tỉ số các diện tích của hai tam giác \(MPQ\) và \(RPQ.\)

b) Tính tỉ số các diện tích của hai tam giác \(MNQ\) và \(RNQ.\)

Từ các kết quả trên, hãy chứng minh các tam giác \(QMN, QNP, QPM\) có cùng diện tích.

Gợi ý: Hai tam giác ở mỗi câu a, b, c có chung đường cao.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất trọng tâm của tam giác.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ \(PB   \perp  MR\) tại \(B\).

Vậy tam giác \(MPQ\) và \(RPQ\) có chung đường cao \(PB.\) 

Vì \(Q\) là trọng tâm của \(∆MNP\) nên điểm \(Q\) thuộc đường trung tuyến \(MR\) và  \(MQ = 2QR.\)

Ta có:  \( S_{\Delta MPQ}= \dfrac{1}{2}MQ.PB\)\(\,= \dfrac{1}{2}. 2QR.PB =QR.PB \)

và       \(S_{\Delta RPQ}= \dfrac{1}{2}QR.PB \)
Vậy:    \(\dfrac{S_{\Delta MPQ}}{S_{\Delta RPQ}} = \dfrac{QR.PB}{\dfrac{1}{2}QR.PB} = 2 \)    (1)

b) Vẽ \(NA   \perp  MR\) tại \(A\)

Vậy tam giác \(MNQ\) và \(RNQ\) có chung đường cao \(NA.\)

Vì \(Q\) là trọng tâm của \(∆MNP\) nên điểm \(Q\) thuộc đường trung tuyến \(MR\) và  \(MQ = 2QR.\)

Ta có:  \( S_{\Delta MNQ}= \dfrac{1}{2}MQ.NA\)\(= \dfrac{1}{2}. 2QR.NA =QR.NA \)

và       \(S_{\Delta RNQ}= \dfrac{1}{2}QR.NA \)
Vậy:    \(\dfrac{S_{\Delta MNQ}}{S_{\Delta RNQ}} = \dfrac{QR.NA}{\dfrac{1}{2}QR.NA} = 2 \)    (2)

c) Hai tam giác \(∆RPQ\) và \(∆RQN\) có chung đường cao kẻ từ \(Q\) và \(PR = RN\) nên \({S_{RPQ}} = {S_{RQN}}\)

Vì \({S_{RPQ}} + {S_{RQN}} = {S_{QNP}}\) 

Nên \({S_{QNP}} = 2{S_{RPQ}} = 2{S_{RQN}}\) hay \(\dfrac{S_{\Delta QNP}}{S_{\Delta RPQ}} =2\)   (3)

Từ (1), (2), (3) ta có: \({S_{MNQ}} ={S_{QNP}} ={S_{MPQ}}\)

(Chú ý: \(S\) là diện tích, ví dụ \({S_{MNQ}}\) là diện tích tam giác \(MNQ\)).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.