Bài 6 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Một khung dây phẳng

Đề bài

Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng được dặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ hợp thành với mặt phẳng khung dây một góc \({\pi \over 6}\)  và có độ lớn bằng 2.10 -4T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Tính suất điện dộng cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

Lời giải chi tiết

S = 20 cm2, N = 10, \(\alpha = {\pi \over 2}-{\pi \over 6}={\pi \over 3}\) , B = 2.10-4(T), \(\Delta t = 0,01\left( s \right)\)

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây:

\({e_C} = - N{{\Delta \phi } \over {\Delta t}} = - N\left( {{{0 - BS\cos \alpha } \over {\Delta t}}} \right) = N{{BSc{\rm{os}}\alpha } \over {\Delta t}}\)

\( = {1 \over {0,01}} . 10 . {2.10^{ - 4}}. {20.10^{ - 4}}. c{\rm{os6}}{{\rm{0}}^0} = 2{.10^{ - 4}}\left( V \right)\)

\( \Rightarrow {e_C} = 0,2\left( {mV} \right)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài