Bài 6 trang 188 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Một khung dây phẳng

Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng được dặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ hợp thành với mặt phẳng khung dây một góc \({\pi \over 6}\)  và có độ lớn bằng 2.10 -4T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Tính suất điện dộng cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

Giải

S = 20 cm2, N = 10, \(\alpha = {\pi \over 2}-{\pi \over 6}={\pi \over 3}\) , B = 2.10-4(T), \(\Delta t = 0,01\left( s \right)\)

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây:

\({e_C} = - N{{\Delta \phi } \over {\Delta t}} = - N\left( {{{0 - BS\cos \alpha } \over {\Delta t}}} \right) = N{{BSc{\rm{os}}\alpha } \over {\Delta t}}\)

\( = {1 \over {0,01}} . 10 . {2.10^{ - 4}}. {20.10^{ - 4}}. c{\rm{os6}}{{\rm{0}}^0} = 2{.10^{ - 4}}\left( V \right)\)

\( \Rightarrow {e_C} = 0,2\left( {mV} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài