Bài 4 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

a) Phải lấy bao nhiêu gam natri để có số nguyên tử bằng số phân tử có trong 1,6 gam oxi?

b) Phải lấy bao nhiêu gam kali hiđroxit (KOH) để có số phân tử bằng số phân tử có trong 7,3 gam HCl?

Lời giải chi tiết

a) \({n_{{O_2}}} = {{1,6} \over {32}} = 0,05\,\,mol\)

Số nguyên tử Na bằng số phân tử O2

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {n_{Na}} = {n_{{O_2}}} \Rightarrow {n_{Na}} = 0,05\,\,mol  \cr  & {m_{Na}} = {n_{Na}}.{M_{Na}} = 0,05.23 = 1,15\,\,gam \cr} \)

b) \({n_{HCl}} = {{7,3} \over {36,5}} = 0,2\,\,mol\)

Số phân tử KOH bằng số phân tử HCl

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {n_{KOH}} = {n_{HCl}} \Rightarrow {n_{KOH}} = 0,2\,\,mol  \cr  & {m_{KOH}} = {n_{KOH}}.{M_{KOH}} = 0,2.56 = 11,2\,\,gam \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.