Bài 2 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 2 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Tính khối lượng của những chất sau:

a) 0,25 mol đồng (II) oxit (CuO)                            

b) 0,125 mol axit sunfuric (H2SO4)

c) 4,48 l khí hiđro (đktc).                             

d) 15,68 l khí sunfurơ (SO2) ở đktc

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{m_{CuO}} = {n_{CuO}}.{M_{CuO}} = 0,25.80 = 20\,\,gam  \cr  & b)\,\,{m_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}}.{M_{{H_2}S{O_4}}} = 0,125.98 = 12,25\,\,gam  \cr  & c)\,\,{n_{{H_2}}} = {{{V_{{H_2}}}} \over {22,4}} = {{4,48} \over {22,4}} = 0,2\,\,mol  \cr  & {m_{{H_2}}} = {n_{{H_2}}}.{M_{{H_2}}} = 0,2.2 = 0,4\,\,\,gam  \cr  & d)\,\,{n_{S{O_2}}} = {{{V_{S{O_2}}}} \over {22,4}} = {{15,68} \over {22,4}} = 0,7\,mol  \cr  & {m_{S{O_2}}} = {n_{S{O_2}}}.{M_{S{O_2}}} = 0,7.64 = 44,8\,gam \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài