Hoạt động 1 trang 89 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Hoạt động 1 trang 89 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Em hãy cho biết làm thế nào để biết được bạn Lan nặng hay nhẹ hơn bạn Bình?

Từ đó, em hãy cho biết phương pháp để xác định khí A nặng hay nhẹ hơn khí B.

 

Lời giải chi tiết

Lập tỉ lệ khối lượng hai bạn:

\({{{m_{Lan}}} \over {{m_\text{Bình}}}} > 1 \Rightarrow \) Lan nặng hơn Bình.

\({{{m_{Lan}}} \over {{m_\text{Bình}}}} = 1 \Rightarrow \) Lan nặng bằng Bình.

\({{{m_{Lan}}} \over {{m_\text{Bình}}}} < 1 \Rightarrow \) Lan nhẹ hơn Bình.

Tỉ khối của khí A đối với B (kí hiệu là \({d_{A/B}}\) ):  \({d_{A/B}} = {{{M_A}} \over {{M_B}}}\)

\({d_{A/B}} > 1\) : khí A nặng hơn và bằng \({d_{A/B}}\) lần khí B.

\({d_{A/B}} < 1\) : khí A nhẹ hơn và bằng \({d_{A/B}}\) lần khí B.

\({d_{A/B}} = 1\) : khí A nặng bằng khí B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí