Bài 3 trang 91 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 3 trang 91 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Tính khối lượng mol của khí X và khí Y. Biết \({d_{X/{H_2}}} = 8,5;\,{d_{X/Y}} = 0,5\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {d_{X/{H_2}}} = {{{M_X}} \over {{M_{{H_2}}}}} \Rightarrow 8,5 = {{{M_X}} \over 2} \cr&\Rightarrow {M_X} = 17\,\,(g/mol)  \cr  & {d_{X/{H_2}}} = {{{M_X}} \over {{M_Y}}} \Rightarrow 0,5 = {{17} \over {{M_Y}}}\cr& \Rightarrow {M_Y} = 34\,\,(g/mol) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí