Bài 4 trang 67 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu

Giải bài 4 trang 67 SGK Hóa học 8. Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau:

Đề bài

Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau :

a) 0,5 mol nguyên tử N ; 0,1 mol nguyên tử Cl ; 3 mol nguyên tử O.

b) 0,5 mol phân tử N; 0,1 mol phân tử Cl; 3 mol phân tử O2.

c) 0,10 mol Fe ; 2,15 mol Cu ; 0,80 mol H2SO; 0,50 mol CuSO4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

HS áp dụng công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng để giải bài tập.

Lời giải chi tiết

a) 

\({m_N} = {n_N}.{M_N} = 0,5.14 = 7\,g\)

\({m_{Cl}} = {n_{Cl}}.{M_{Cl}} = 0,1.35,5 = 3,55\,g\)

\({m_O} = {n_O}.{M_O} = 3.16 = 48\,g\)

b) 

\({m_{{N_2}}} = {n_{{N_2}}}.{M_{{N_2}}} = 0,5.28 = 14\,g\)

\({m_{C{l_2}}} = {n_{C{l_2}}}.{M_{C{l_2}}} = 0,1.71 = 7,1\,g\)

\({m_{{O_2}}} = {n_{{O_2}}}.{M_{{O_2}}} = 3.32 = 96\,g\)

c)

\({m_{Fe}} = {n_{Fe}}.{M_{Fe}} = 0,1.56 = 5,6\,g\)

\({m_{Cu}} = {n_{Cu}}.{M_{Cu}} = 2,15.64 = 137,6\,g\)

\({m_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}}.{M_{{H_2}S{O_4}}} \)\(= 0,8.(1.2 + 32.1 + 16.4) = 78,4\,g\)

\({m_{CuS{O_4}}} = {n_{CuS{O_4}}}.{M_{CuS{O_4}}}\)\( = 0,5.(64.1 + 32.1 + 16.4) = 80\,g\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan