Bài 3 trang 67 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.8 trên 61 phiếu

Giải bài 3 trang 67 SGK Hóa học 8. Em hãy tính số mol, thể tích khí, thể tích của hỗn hợp khí ở đktc.

Đề bài

Hãy tính :

a) Số mol của : 28 g Fe ; 64 g Cu ; 5,4 g Al.

b) Thể tích khí (đktc) của : 0,175 mol CO; 1,25 mol H; 3 mol N2.

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có : 0,44 g CO; 0,04 g Hvà 0,56 g N2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

HS dựa vào các công thức chuyển đổi để giải bài tập:

\(n = \frac{m}{M}\)

\(n = \frac{V}{{22,4}}\)

Lời giải chi tiết

a) 

\({n_{Fe}} = \frac{{{m_{Fe}}}}{{{M_{Fe}}}} = \frac{{28}}{{56}} = 0,5\,mol\)

\({n_{Cu}} = \frac{{{m_{Cu}}}}{{{M_{Cu}}}} = \frac{{64}}{{64}} = 1\,mol\)

\({n_{Al}} = \frac{{{m_{Al}}}}{{{M_{Al}}}} = \frac{{5,4}}{{27}} = 0,2\,mol\)

b) 

\({V_{C{O_2}}} = {n_{C{O_2}}}.22,4 = 0,175.22,4 = 3,92\,(l)\)

\({V_{{H_2}}} = {n_{{H_2}}}.22,4 = 1,25.22,4 = 28\,(l)\)

\({V_{{N_2}}} = {n_{{N_2}}}.22,4 = 3.22,4 = 67,2\,(l)\)

c) 

\(\begin{gathered}
{n_{C{O_2}}} = \frac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = \frac{{0,44}}{{44}} = 0,01\,mol \hfill \\
{n_{{H_2}}} = \frac{{{m_{{H_2}}}}}{{{M_{{H_2}}}}} = \frac{{0,04}}{2} = 0,02\,mol \hfill \\
{n_{{N_2}}} = \frac{{{m_{{N_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = \frac{{0,56}}{{28}} = 0,02\,mol \hfill \\
\to {n_{hh}} = {n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}}} + {n_{{N_2}}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\hfill\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05\,mol \hfill \\
\to {V_{hh}} = {n_{hh}}.22,4 = 0,05.22,4 = 1,12\,(l) \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan