Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Giải bài tập bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1200 vòng. Cho biết khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là 240V thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là 12V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

A. 600 vòng                                        B. 24000 vòng

B. 60 vòng                                          D. 2400 vòng.

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức máy biến thế\({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{n_1}} \over {{n_2}}} \to {{240} \over {12}} = {{1200} \over {{n_2}}} \to {n_2} = 60\) (vòng).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 22: Máy biến thế - Truyền tải điện năng đi xa