Bài 3 trang 113 SGK Hóa học 10


Giải bài 3 trang 113 SGK Hóa học 10. So sánh tính chất oxi hóa

Đề bài

So sánh tính chất oxi hóa của các đơn chất F2, Cl2, Br2, I2. Dẫn ra những phương trình hóa học của phản ứng nếu có.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Tính oxi hóa giảm dần từ F2 đến I2

* Phản ứng với kim loại và phi kim:

- Flo oxi hóa được tất cả các kim loại.

- Clo oxi hóa hầu hết kim loại (nhiệt độ thường hoặc không cao lắm).

- Brom oxi hóa được nhiều kim loại (khi đun nóng).

- Iot oxi hóa được một số kim loại (đun nóng nhiệt độ cao và có xúc tác).

* Phản ứng với hiđro:

H2 + F2 \(\overset{-250^{\circ}C}{\rightarrow}\) 2HF

H2 + Cl2 \(\overset{as}{\rightarrow}\) 2HCl

H2 + Br2 \(\overset{dun nong}{\rightarrow}\) 2HBr

H2 + I2 \(\underset{{xt\,Pt}}{\overset{{350 - {{500}^o}C}}{\longleftrightarrow}}\) 2HI

*Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi muối của chúng:

Cl2 + 2NaBr  → 2NaCl + Br2

\(B{{\rm{r}}_2} + 2NaI \to 2NaB{\rm{r}} + {I_2}\)

Tính khử của axit tăng theo chiều: HF < HCl < HBr < HI

+ Chỉ có thể oxi hóa F- bằng dòng điện. Còn ion Cl-, Br-, I- đều có thể bị oxi hóa khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh

+ HF hoàn toàn không thể hiện tính khử, HCl chỉ thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh, còn HBr và nhất là HI có tính khử mạnh. Axit sunfuric đặc bị HBr khử đến SO2 và bị HI khử đến H2S

\(8HI + {H_2}S{O_{4(đặc)}} \to 4{I_2} + {H_2}S + 4{H_2}O\)

\(2HB{\rm{r}} + {H_2}S{O_{4(đặc)}} \to B{{\rm{r}}_2} + S{O_2} + 2{H_2}O\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 31 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25. Flo - Brom - Iot

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài