Bài 2 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2


Đề bài

Nêu mối liên hệ giữa tia khúc xạ và tia tới trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào ?

- Khi tia tới không vuông góc với mặt phân cách và một trong hai môi trường chứa tia sáng là không khí, góc khúc xạ nhỏ hơn hay lớn hơn góc tới ?

Một tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường (1) và (2) như hình H25.10, trong đó có một môi trường là không khí. Hỏi môi trường nào là không khí: (1) hay (2) ?

Lời giải chi tiết

- Khi tia tới xiên góc với mặt phân cách:

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

+ Tia sáng truyền từ môi trường không khí sang một môi trường trong suốt rắn hoặc lingr thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

+ Tia sáng truyền từ môi trường tronng suốt rắn hoặc lỏng ra không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

- Trong hình 25.10 (sgk) thì môi trường (2) là không khí. Vì nếu vẽ pháp tuyến ta thấy rằng góc tia sáng ở môi trường (1) hợp với pháp tuyến nhỏ hơn góc ở môi trường (2).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.