Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2


Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \( \displaystyle \left( {2,8x - 32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

b) \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng \(a:b = c\) thì \(a = c.b\); \(a.b = c\) thì \(b = c:a\)

+ Sử dụng quy tắc chuyển vế  

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle \left( {2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

\( \displaystyle 2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32{\rm{ }} =  - 90.{2 \over 3}\) .

\( \displaystyle 2,8x - 32 =  - 60\)

\( \displaystyle 2,8x =  - 60 + 32\)

\( \displaystyle 2,8x =  - 28\)

\(x=-28:2,8\)

\(x=-10\)

Vậy \(x = -10.\)

b) \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

\( \displaystyle 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:1{4 \over 7}\)

\( \displaystyle 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:{{11} \over 7}\)

\( 4,5 - 2x \displaystyle = {{11} \over {14}}.{7 \over {11}}\)

\(4,5-2x=\dfrac{1}{2}\)

\(4,5 – 2x = 0,5.\)

\(2x = 4,5 – 0,5\)

\(2x = 4\)

\(x=4:2\)

\(x=2\)

Vậy \(x = 2. \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 100 phiếu
 • Bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Một cửa hàng bán 456,5m vải gồm hai loại: vải hoa và vải trăng. Biết số vài hoa bằng 78,25% số vài trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

 • Bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200 đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

 • Bài 165 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 165 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, tính ra mỗi tháng được lãi 11200đ. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?

 • Bài 166 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 166 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6D bằng 2/7 số học sinh còn lại. Sang học kì II, số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn...

 • Bài 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

  Giải bài 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi dung máy tính bỏ túi người giải đã bấm liên tiếp như sau:

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí