Bài 12 trang 98 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 12 trang 98 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Đề bài

Quang hợp  ở cây xanh là quá trình thực vật tạo ra các chất hữu cơ từ các chất vô vơ đơn giản \(\left( {C{O_2},\,\,{H_2}O} \right)\) dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời (hình H31.44). Đó là quá trình thể hiện tác dụng nào của ảnh sáng ?

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng sinh lí

C. Tác dụng quang điện

D. Tác dụng từ

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sáng

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu