Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang

Bình chọn:
4.8 trên 75 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 35 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 35 sgk sinh học 7

    Câu 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?Câu 2: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi? Câu 3: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?