Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 11 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 5

UNIT 5. BEING PART OF ASEAN

(LÀ THÀNH VIÊN CỦA ASEAN )

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

LANGUAGE

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

READING

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

SPEAKING

35. 

36. 

37. 

38. 

LISTENING

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

WRITING

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

COMMUNICATION & CULTURE

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

LOOKING BACK

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

 


>> Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 11 mới


Bình chọn:
4 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.