Tiếng Anh lớp 11 Mới

Unit 3: Becoming Independent - Trở nên độc lập

Project trang 41 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

2. Work in groups of ten. Make questions from the statements in the questionnaire. Then use the questions to interview students in your group. Find out how independent they are. Report the results to the class.

How independent are you?

(Bạn tự chủ như thế nào?)

1. Complete the questions. Tick (he number based on how accurate each statement is for you. The number you tick represents the point(s) you get for each item.

(Hãy hoàn thành các câu hỏi. Chọn số dựa trên độ chính xác của mỗi lời phát biểu đúng với em. Con số mà em chọn đại diện cho số điểm em đạt được cho mỗi câu.)

 

Add up all the points. The more points you get means the more independent you are. 

Tạm dịch:

1. rất không chính xác

2. không chính xác

3. trung lập

4. chính xác

5. rất chính xác

1. Bạn có thể tự nấu ăn.

2. Bạn không cảm thấy buồn, bơ vơ và không thoải mái khi cô đơn.

3. Bạn luôn luôn tự mình khởi động và bắt đầu dự án.

4. Bạn có một thói quen hằng ngày tốt và luôn giữ cơ thể khỏe mạnh và sạch sẽ.

5. Bạn có thể quyết định chủ đề hàng ngày một cách nhanh chóng.

(Hãy cộng tất cả số điểm vào. Bạn càng có nhiều điểm bao nhiêu, bạn càng là người độc lập bấy nhiêu.)

2. Work in groups of ten. Make questions from the statements in the questionnaire. Then use the questions to interview students in your group. Find out how independent they are. Report the results to the class.

(Làm việc theo nhóm 10 người. Hãy đặt câu hỏi từ những ý kiến trong phiếu điều tra. Sau đó dùng những câu hỏi đó phỏng vấn các bạn học sinh trong nhóm. Tìm xem thứ họ độc lập đến mức độ nào. Báo cáo kết quả phỏng vấn trước lớp.)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan:

Looking Back trang 40 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới Looking Back trang 40 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Listen and repeat these sentences. Then listen again and link (∪) the final consonants and initial vowels.

Xem chi tiết
Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Work in groups. Discuss the extract and prepare a short talk expressing VOUT group’s opinion about it. You can use the following questions to guide you.

Xem chi tiết
Language trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới Language trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjectives do not have all the corresponding word forms.

Xem chi tiết
Skills trang 34 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới Skills trang 34 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

1. The table below presents the skills teens need to develop in order to he independent, and the reasons why those skills are necessary. Work in pairs. Discuss and match the skills with the appropriate reasons.

Xem chi tiết
Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Work in pairs. Complete each sentence with no more than three words.

Xem chi tiết
Communication and culture trang 14 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới Communication and culture trang 14 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Read the paragraphs about how youths can contribute to reducing the risks of global warming and answer the questions.

Xem chi tiết
Language trang 20 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới Language trang 20 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Complete the following simplified diagram of Viet Nam’s education system with the appropriate words from the box.

Xem chi tiết
Looking Back trang 16 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới Looking Back trang 16 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Listen and repeat the questions paying attention to the rising intonation.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay