Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 11 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 4

UNIT 4. CARING FOR THOSE IN NEED

(Quan tâm đến những người cần sự giúp đỡ)

 GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

LANGUAGE

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

READING

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

 SPEAKING

35. 

36. 

37. 

38. 

LISTENING

39. 

40. 

WRITING

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

COMMUNICATION & CULTURE

48. 

49. 

50. 

51. 

LOOKING BACK

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
>> Luyện tập từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới


Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.