Project trang 57 Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
2.7 trên 15 phiếu

. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world.

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points.

(Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Em có thể mở rộng ý tưởng mà em đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau: )

Tạm dịch:

- Tên của thành phố

- Đặc điểm địa lý: vị trí, diện tích, dân số, điều kiện thời tiết

- Cơ sở hạ tầng: phương tiện giao thông, điều kiện môi trường, nguồn năng lượng, xử lý chất thải

- Cuộc sống và công việc của người dân: giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, giờ làm việc

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world. 

(Hãy giới thiệu tờ chương quảng cáo của em trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phô của em là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 9: Cities of the future

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu