Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 11 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 1

UNIT 1. THE GENERATION GAP

(KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ)

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

LANGUAGE

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

SPEAKING

22. 

23. 

24. 

25. 

LISTENING

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

WRITING

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

LOOKING BACK

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 11 mới


Bình chọn:
4.3 trên 103 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.