Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở cửa biển của nước ta có lợi gì ?

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Để việc mua bán được thuận tiện, Quang Trung cho đúc đồng tiền mới.

GỢI Ý LÀM BÀI

Để việc mua bán được thuận tiện, Quang Trung cho đúc đồng tiền mới. Đối với nước ngoài, Quang Trung yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới, cho dân hai nước tự do trao đổi hàng hoá. Đồng thời cho mở cửa biển để thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

Các bài liên quan: - Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung