Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu