Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

Bình chọn:
4 trên 98 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 70 SGK Địa 4

Quan sát hình 1, em hãy: Kể tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ. Chỉ vị trí của dãy Hoàng Liên Sơn trên lược đồ. Chỉ đỉnh núi Phan-xi-păng trên lược đồ và cho biết độ cao của nó.

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7.

Thời tiết Sa Pa mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ trung bình thấp

Xem lời giải

Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 4

Hãy chỉ vị trí dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam và nêu đặc điểm của dãy núi này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 4

Những nơi cao của Hoàng Liên Sơn có khí hậu như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 4

Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 73 SGK Địa lí 4

Dựa vào bảng số liệu, hãy kể tên các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao.

Xem lời giải

Dựa vào hình 3 và vốn hiểu biết, em hãy kể tên một số hàng hóa bán ở chợ

Chợ phiên ở vùng núi Hoàng Liên Sơn họp vào những ngày nhất định. Vào ngày này, chợ thường rất đông vui.

Xem lời giải

Em hãy nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc trong các hình 4, 5, 6.

Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 4

Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn. Kể về lễ hội, trang phục và chợ phiên của họ.

Xem lời giải

Giải bài tập 2 - Bài 2 trang 76 SGK Địa lí 4

Mô tả nhà sàn và giải thích tại sao người dân ờ miền núi thường làm nhà sàn để ở.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 76 SGK Địa lí 4

Quan sát hình 1, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm ở đâu (đỉnh núi, sườn núi haỵ thung lũng).

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục 2 trang 77 SGK Địa lí 4

Quan sát hình 2, em hãy: Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn.

Xem lời giải

Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 4

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì ? Nghề nào là chính

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SGK Địa lí 4

Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn.

Xem lời giải

Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang ? Xác định vị trí của hai địa phương này trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng có ở Thái Nguyên và Bắc Giang là...

Xem lời giải

Quan sát hình 3, em hãy nêu quy trình chế biến chè.

Quy trình chế biến chè trải qua các bước...

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về diện tích rừng được trồng mới ở Phú Thọ?

Diện tích rừng được trồng mới ở Phú Thọ thay đổi qua các năm từ 2001 đến 2003

Xem lời giải

Bài 1 trang 81 SGK Địa lí 4

Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 SGK Địa lí 4

Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất