Bài 15. Thủ đô Hà Nội

Bình chọn:
4 trên 118 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 109 SGK Địa lí 4

Quan sát hình 1, em hãy: - Chỉ vị trí của Hà Nội trên lược đồ và cho biết Hà Nội giáp những tỉnh nào? - Cho biết từ Hà Nội có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 109 SGK Địa lí 4

1. Hà Nội được chọn làm kinh đô của nước ta từ năm nào? Khi đó, kinh đô được đặt tên là gì? 2. Khu phố cổ và khu phố mới có gì khác nhau?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 111 SGK Địa lí 4

1. Quan sát các hình dưới đây, chỉ ra hình ảnh thể hiện Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế. 2. Hãy kể tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 4

Chỉ vị trí của thủ đô Hà Nội trên bản đồ hành chính Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Địa lí 4

Nêu những ví dụ cho thấy Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học lớn của nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 4

Hãy nêu tên một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hà Nội.

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 SGK Địa lí 4

Sưu tầm các tranh ảnh, bài viết về thủ đô Hà Nội.

Xem lời giải