Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập

Bình chọn:
4.7 trên 132 phiếu
Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào ?

Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 4

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Lịch sử 4

Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Lịch sử 4

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Xem lời giải

Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào ?

Hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược.

Xem lời giải

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo lược đồ trên

Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội), Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 4

Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh nào? Bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào ? Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa)

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 Lịch sử 4

Em hãy nêu một tên phố, tên đường, đền thờ hoặc một địa danh nào đó nhắc ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Xem lời giải

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Kết quả ra sao ?

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 SGK Lịch sử 4

Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sóng Bạch Đằng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 SGK Lịch sử 4

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 SGK Lịch sử 4

Em hãy kẻ băng thời gian dưới đây vào vở và ghi vào chỗ chấm (...) tên hai giai đoạn lịch sử mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 5

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 SGK Lịch sử 4

Người Lạc Việt ở nhà sàn để tránh thú dữ và họp nhau thành các làng, bản. Họ thờ thần Đất, thần Mặt Trời.

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SGK Lịch sử 4

Em hãy kẻ trục thời gian dưới đây vào vở và ghi các sự kiện tiêu biểu đã học tương ứng với các mốc thời gian cho trước.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất