Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu
Em hãy cho biết đê có tác dụng gì?

Đê có tác dụng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 4

Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên?

Xem lời giải

Giải bài tập 2 - Bài 11 trang 100 SGK Địa lí 4

Đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 101 SGK Địa lí 4

Dựa vào các hình 2, 3, 4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy: Mô tả về trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ. Kể tên một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 103 SGK Địa lí 4

Em hãy kể về nhà ở và làng xóm của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 SGK Địa lí 4

Lễ hội ờ đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức vào các thời gian nào ? Để làm gì ? Trong lễ hội có những hoạt động nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 SGK Địa lí 4

Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết.

Xem lời giải

Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.

Các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là...

Xem lời giải

Quan sát bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết Hà Nội có mấy tháng nhiệt độ trung bình dưới 20°C ? Đó là những tháng nào ?

Những tháng có nhiệt độ dưới 20°C là...

Xem lời giải

Em hãy kể tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ.

Các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 4

Kể tên một số cây trồng, vật nuôi chính của đồng bằng Bắc Bộ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 4

Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?

Xem lời giải

Giải bài tập 3 - Bài 13 trang 105 SGK Địa lí 4

Thứ tự các công việc trong quá trình sản xuất lúa gạo của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

Xem lời giải

Hãy kể tên các làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ mà em biết.

Các làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ mà em biết là

Xem lời giải

Quan sát các hình bên, em hãy nêu thứ tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm.

Thứ tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm là...

Xem lời giải

Quan sát các hình trên, em hãy mô tả về cảnh chợ phiên.

Cảnh chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 SGK Địa lí 4

Kể tên một số nghề thủ công của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SGK Địa lí 4

Em hãy kể tên các bước làm ra một sản phẩm gốm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SGK Địa lí 4

Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 109 SGK Địa lí 4

Quan sát hình 1, em hãy: - Chỉ vị trí của Hà Nội trên lược đồ và cho biết Hà Nội giáp những tỉnh nào? - Cho biết từ Hà Nội có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất