Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
3.5 trên 36 phiếu

Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung.

Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung:

- Ban bố "Chiếu khuyến nông"

- Đúc tiền mới, mở cửa biên giới

- Đề cao chữ Nôm

- Ban bố "Chiếu lập học"

Các bài liên quan: - Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung