"Chiếu khuyến nông ” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu

Quang Trung ban bố "Chiếu khuyến nông", lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

GỢI Ý LÀM BÀI

Quang Trung ban bố "Chiếu khuyến nông", lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.

Các bài liên quan: - Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung