Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ?

Bình chọn:
3.6 trên 32 phiếu

Về văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm và coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia.

GỢI Ý LÀM BÀI

Về văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm và coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia. Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước. Mong muốn của vua Quang Trung là nhằm bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

Các bài liên quan: - Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung