TUẦN 14: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Bình chọn:
4.8 trên 105 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 14: Mái ấm gia đình trang 56, 57, 58,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội

Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B. Gạch chân từ ngữ thể hiện tình cảm chị em trong câu: “Nết thương Na, cái gì cũng nhường em”. Viết thêm 3 từ ngữ nói về tình cảm anh, chị, em. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Viết 1 – 2 câu về sự việc khiến em cảm động trong câu chuyện Hai anh em.

Xem lời giải

Bài 26: Em mang về yêu thương

Khổ thơ thứ nhất trong bài đọc nói đến điều gì? Trong khổ thơ thứ hai và thứ ba, bạn nhỏ đoán em bé từ đâu đến? Viết 2 – 3 từ ngữ tả em bé. Điền iên, yên hoặc uyên vào chỗ trống. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống. Nhìn tranh, viết từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng chứa ai hoặc ay. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Tìm từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống. Gạch chân các từ ngữ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ dưới đây. Viết 1 – 2 câu có sử dụng các từ vừa tìm được ở bài tập 8.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn