TUẦN 32: VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG EM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 31 Việt Nam quê hương em trang 58, 59, 60,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 25: Đất nước chúng mình

Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài đọc. Lá cờ Tổ quốc ta được tả như thế nào trong bài đọc? Dựa vào nội dung bài đọc, điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện câu. Xếp các tên riêng có trong bài đọc vào cột thích hợp. Viết 1 – 2 câu về điều em thấy thú vị nhất trong câu chuyện Thánh Gióng.

Xem lời giải

Bài 26: Trên các miền đất nước

Chép lại các câu thơ nói về. Viết lại những tên riêng được nhắc đến trong bài đọc. Viết tên 2 – 3 tỉnh hoặc thành phố mà em biết. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống. Điền tiếng chứa iu hoặc iêu vào chỗ trống. Tìm từ ngữ chỉ sự vật tương ứng với mỗi lời giải thích. Điền các từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 5 vào chỗ trống. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B để tạo thành câu giới thiệu. Viết một câu giới thiệu về quê em hoặc nơi em ở. Viết tên đồ vật dưới mỗi hình. Viết 4 – 5 câu giới thiệu một

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn