TUẦN 29: GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 29: Giao tiếp và kết nối trang 46, 47, 48,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 19: Cảm ơn anh hà mã

Khoanh vào từ ngữ có trong bài đọc thể hiện thái độ của hà mã khi cún nhờ đưa qua sông. Câu nào dưới đây là câu hỏi lịch sự với người lớn tuổi? Viết lại những điều mà em đã học được từ bài đọc. Dựa vào bài đọc, viết tiếp các câu dưới đây. Sắp xếp các bức tranh dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc.

Xem lời giải

Bài 20: Từ bồ câu đến in-tơ-nét

Theo bài đọc, thời xưa, người ta đã gửi thư bằng những cách nào? Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng những cách nào? Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn và cột thích hợp. Viết tiếp để hoàn thành câu. Tìm từ ngữ chứa vần eo/oe, ên/ênh, Điền l hoặc n. Viết từ ngữ chỉ hoạt động của các bạn nhỏ dưới mỗi tranh. Chọn dấu câu thích hợp điền vào mỗi ô trống. Viết tên 5 đồ dùng trong gia đình em và công dụng của chúng vào chỗ trống thích hợp. Viết 4 – 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình e

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn