TUẦN 35: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2

Bình chọn:
4.5 trên 34 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 35: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài Ôn tập cuối học kì 2

Viết tên 5 bài đọc ở lớp 2 mà em yêu thích. Viết một câu về bài đọc em thích nhất. Hãy viết 3 – 4 câu an ủi, động viên thỏ nâu và nhờ các bạn chuyển giúp. Quan sát tranh trong SHS trang 135, tìm và viết các từ ngữ vào cột thích hợp. Đặt câu theo yêu cầu. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật (theo mẫu). Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống. Chọn a hoặc b. Viết 4 – 5 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em khi năm học sắp kết thúc.

Xem lời giải

Bài Đánh giá cuối học kì 2

Đọc bài sau. Lúc đầu, muông thú chọn con vật như thế nào để đi đón nàng tiên mùa xuân? Con vật nào đã được cử đi đầu tiên? Vì sao chim én xin đi đón nàng tiên mùa xuân? Nhờ đâu chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân, không bỏ về giữa chừng? Khi nào nàng tiên mùa xuân mới hiện ra trước mắt chim én? Vì sao chim én được chọn làm sứ giả của mùa xuân? Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây. Điền s hoặc x vào chỗ trống. Viết 4 – 5 câu kể lại một hoạt động ở trường học hoặc lớp em (biểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn