TUẦN 15: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Bình chọn:
4.8 trên 89 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 15: Mái ấm gia đình trang 60, 61, 62,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 27: Mẹ

Theo em, câu thơ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời muốn nói điều gì? Viết một câu thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ. Viết 2 từ ngữ nói về nắng. Viết 2 từ ngữ nói về nắng. Viết một câu có sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3. Viết 1 – 2 câu nói về tình cảm của cậu bé với người mẹ trong câu chuyện Sự tích cây vú sữa.

Xem lời giải

Bài 28: Trò chơi của bố

Trong bài đọc, khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy những nết ngoan nào? Đánh dấu vào ô trống trước câu thể hiện thái độ lịch sự. Viết từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng l hoặc n dưới hình. Điền ao hoặc au vào chỗ trống. Đánh dấu vào ô trống trước dòng gồm các từ ngữ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình. Viết một câu có sử dụng từ ngữ chỉ tình cảm gia đình ở bài tập 4. Gạch chân các từ ngữ nói về tính cách của người bố trong đoạn văn. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm th

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn