TUẦN 5: ĐI HỌC VUI SAO

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 5: Đi học vui sao trang 20, 21, 22,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 9: Cô giáo lớp em

Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nói về cô giáo trong bài đọc. Đánh dấu vào ô trống trước câu thể hiện sự ngạc nhiên của em khi lần đầu tiên được nghe một bạn hát rất hay. Gạch chân các từ ngữ chỉ hoạt động trong 2 khổ thơ. Đặt 2 câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3. Vì sao cậu bé Vũ Duệ trong truyện Cậu bé ham học được thầy khen? Viết 2- 3 câu về nhân vật Vũ Duệ.

Xem lời giải

Bài 10: Thời khóa biểu

Nếu không có thời khóa biểu, em sẽ gặp khó khăn gì? Dựa vào thời khóa biểu trong bài đọc, viết lại các môn học của ngày thứ Năm. Dựa vào thời khóa biểu trong bài đọc, hoàn thiện đoạn hội thoại. Viết tên đồ vật có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k dưới mỗi hình. Điền tr hoặc ch, v hoặc d. Gạch chân từ chỉ hoạt động thích hợp và viết câu nêu hoạt động. Viết từ ngữ chỉ hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi. Dựa vào tranh dưới đây, viết câu nêu hoạt động của bạn Nam. Viết thời gian biểu của em từ 5 giờ

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn