TUẦN 10: NIỀM VUI TUỔI THƠ

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 10: Niềm vui tuổi thơ trang 40, 41, 42,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 17: Gọi bạn

Sắp xếp các sự việc dưới đây theo trình tự câu chuyện trong bài đọc. Đánh dấu vào ô trống trước các từ ngữ chỉ tình cảm của dê trắng dành cho bê vàng. Viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động của bê vàng và dê trắng trong khổ thơ cuối. Viết một câu có sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3. Viết 2 – 3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn theo ý của em.

Xem lời giải

Bài 18: Tớ nhớ cậu

Đánh dấu vào ô trống trước những câu là lời của kiến. Viết tiếp để hoàn thành câu. Viết từ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k gọi tên mỗi con vật trong hình. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trông, viết tiếp các từ ngữ vào cột phù hợp. Viết từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè. Đặt 2 câu có sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 5. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống. Viết 3 – 4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn