Giải Bài 17: Gọi bạn VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống


Sắp xếp các sự việc dưới đây theo trình tự câu chuyện trong bài đọc. Đánh dấu vào ô trống trước các từ ngữ chỉ tình cảm của dê trắng dành cho bê vàng. Viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động của bê vàng và dê trắng trong khổ thơ cuối. Viết một câu có sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3. Viết 2 – 3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn theo ý của em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Sắp xếp các sự việc dưới đây theo trình tự câu chuyện trong bài đọc. (đánh số 1, 2, 3, 4, 5 vào ô trống bên dưới)

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài thơ Gọi bạn và sắp xếp các sự kiện theo trình tự câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đánh dấu vào ô trống trước các từ ngữ chỉ tình cảm của dê trắng dành cho bê vàng.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại khổ thơ cuối của bài thơ và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động của bê vàng và dê trắng trong khổ thơ cuối.

Bê vàng

Dê trắng

M: đi tìm cỏ

 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ cuối và tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của bê vàng và dê trắng.

Lời giải chi tiết:

Bê vàng

Dê trắng

đi tìm cỏ

lang thang

chạy

tìm

gọi

Câu 4

Viết một câu có sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3.

Phương pháp giải:

Em chọn 1 từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3 rồi đặt câu với từ đó.

Lời giải chi tiết:

- Mẹ gọi em dậy.

- Em chạy bộ cùng bố.

- Bà em đang tìm chiếc quạt nan.

Câu 5

Viết 2 – 3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn theo ý của em.

Phương pháp giải:

Em tự tưởng tượng ra đoạn kết mà mình mong muốn rồi viết lại đoạn kết đó.

Lời giải chi tiết:

Tham khảo:

Một ngày nọ, khi đang đứng bên bờ suối, bê vàng nghe thấy tiếng gọi “Bê! Bê!” quen thuộc. Bê vàng đi theo tiếng gọi đó và gặp được dê trắng. Hai người bạn gặp lại nhau vô cùng mừng rỡ. Kể từ đó, bê vàng và dê trắng không bao giờ xa nhau nữa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
  • Giải Bài 18: Tớ nhớ cậu VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Đánh dấu vào ô trống trước những câu là lời của kiến. Viết tiếp để hoàn thành câu. Viết từ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k gọi tên mỗi con vật trong hình. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trông, viết tiếp các từ ngữ vào cột phù hợp. Viết từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè. Đặt 2 câu có sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 5. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống. Viết 3 – 4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay