Giải Bài 24: Chiếc rễ đa tròn VBT Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong bài đọc, thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần vụ làm gì? Điền từ (cuốn, vùi, xới, trồng) phù hợp vào mỗi chỗ trống. Câu có dấu chấm than trong bài đọc được dùng để làm gì? Viết tên của 2 nhân vật được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam. Chọn a hoặc b. Xếp các từ trong ngoặc đơn vào cột thích hợp. Dựa vào kết quả của bài tập 6, viết một câu. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Viết 4 – 5 câu về một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trong bài đọc, thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần vụ làm gì? (đánh dấu ü vào ô trống trước đáp án đúng)

□ Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại và đặt dưới gốc cây.

□ Bác bảo chú cần vụ vùi thẳng chiếc rễ xuống đất cho nó mọc tiếp.

□ Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại rồi trồng cho nó mọc tiếp.

Phương pháp giải:

Em đọc lại bài đọc và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại rồi trồng cho nó mọc tiếp.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điền từ (cuốn, vùi, xới, trồng) phù hợp vào mỗi chỗ trống.

a. Chú …. chiếc rễ này lại rồi …. cho nó mọc tiếp nhé!

b. Chú cần vụ …. đất, …. chiếc rễ xuống.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và chọn từ thich hợp điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a. Chú cuốn chiếc rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

b. Chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống.

Câu 3

Câu có dấu chấm than trong bài đọc được dùng để làm gì? (đánh dấu ü vào ô trống trước đáp án đúng)

□ Nêu yêu cầu, đề nghị

□ Thể hiện cảm xúc

□ Kể sự việc, hoạt động

Phương pháp giải:

Em tìm câu có sử dụng dấu chấm than trong bài đọc và cho biết câu đó được dùng để làm gì?

Lời giải chi tiết:

Câu có sử dụng dấu chấm than trong bài là “Xin bệ hạ cho đánh!” được dùng để nêu yêu cầu, đề nghị (đề nghị vua cho đánh giặc)

Câu 4

Viết tên của 2 nhân vật được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại các bài đọc trong chủ điểm Con người Việt Nam để viết.

Lời giải chi tiết:

Những nhân vật được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam là: Trần Quốc Toản, Bác Hồ, anh cần vụ, Mai An Tiêm.

Câu 5

Chọn a hoặc b.

a. Viết từ ngữ có tiếng chứa iu hoặc ưu dưới mỗi hình.

b. Điền im hoặc iêm vào chỗ trống.

đàn ch…

quả hồng x…

đứng ngh…

màu t…


Phương pháp giải:

a. Em quan sát kĩ các bức tranh và viết từ ngữ phù hợp.

b. Em đọc kĩ các từ ngữ và điền vần thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a. Tranh 1: xe cứu thương

Tranh 2: chiếc địu

Tranh 3: con cừu

b. đàn chó, quả hồng xiêm, đứng nghiêm, màu tím.

Câu 6

Xếp các từ trong ngoặc đơn vào cột thích hợp.

(yêu thương, kính yêu, chăm lo, nhớ ơn, kính trọng, quan tâm)

Từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi

Từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ

 

 

 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ trong ngoặc để xếp vào cột thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi

Từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ

yêu thương, chăm lo, quan tâm

kính yêu, nhớ ơn, kính trọng

 

Câu 7

Dựa vào kết quả của bài tập 6, viết một câu:

a. về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b. về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn từ ngữ ở bài tập 6 để đặt câu.

Lời giải chi tiết:

a. Bác Hồ luôn yêu thương các cháu thiếu nhi.

b. Các bạn thiếu nhi luôn nhớ ơn Bác Hồ.

Câu 8

Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

(anh dũng, thân thiện, cần cù)

a. Người dân Việt Nam lao động rất …

b. Các chú bộ đội chiến đấu … để bảo vệ Tổ quốc.

c. Người Việt Nam luôn … với du khách nước ngoài.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a. Người dân Việt Nam lao động rất cần cú.

b. Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc.

c. Người Việt Nam luôn thân thiện với du khách nước ngoài.

Câu 9

Viết 4 – 5 câu về một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

G:

- Em muốn viết về việc làm nào của Bác Hồ?

- Bác đã làm việc đó như thế nào?

- Em có suy nghĩ gì về việc làm của Bác?

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý để viết.

Lời giải chi tiết:

Việc Bác Hồ trồng chiếc rễ đa theo cách đặc biệt khiến em rất ấn tượng. Khi thấy chiếc rễ đa nhỏ và dài rơi trong vườn sau trận gió đêm qua, Bác Hồ đã nghĩ cách trồng lại nó. Bác tỉ mỉ cuộn chiếc rễ đa thành vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Thời gian qua đi, chiếc rễ đa tròn Bác trồng trở thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi tới thăm vườn Bác rất thích chơi ở đây. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao Bác lại trồng chiếc rễ đa năm xưa như thế. Chỉ qua một việc làm nhỏ, em cũng thấy được Bác Hồ rất yêu thương thiếu nhi.


Bình chọn:
4.7 trên 52 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.