Giải Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống


Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B. Gạch chân từ ngữ thể hiện tình cảm chị em trong câu: “Nết thương Na, cái gì cũng nhường em”. Viết thêm 3 từ ngữ nói về tình cảm anh, chị, em. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Viết 1 – 2 câu về sự việc khiến em cảm động trong câu chuyện Hai anh em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài đọc Sự tích hoa tỉ muội và nối từ ngữ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Gạch chân từ ngữ thể hiện tình cảm chị em trong câu: “Nết thương Na, cái gì cũng nhường em”. Viết thêm 3 từ ngữ nói về tình cảm anh, chị, em.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ câu văn và gạch chân từ ngữ chỉ tình cảm chị em.

Em dựa vào kiến thức thực tế, viết thêm 3 từ chỉ tình cảm anh, chị, em

Lời giải chi tiết:

Từ ngữ chỉ tình chị em trong câu là: Nết thương Na, cái gì cũng nhường em

Viết thêm từ ngữ nói về tình cảm anh, chị, em: thương yêu, quý mến, hòa thuận, yêu quý,…

Câu 3

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

(đỏ thắm, chạy theo, cõng, bé nhỏ, đẹp, đi qua, cao, gật đầu)

a. Từ ngữ chỉ hoạt động:

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm:

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ trong ngoặc và chia vào nhóm thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a. Từ ngữ chỉ hoạt động: chạy theo, cõng, đi qua, gật đầu

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm: đỏ thắm, bé nhỏ, đẹp, cao

Câu 4

Viết 1 – 2 câu về sự việc khiến em cảm động trong câu chuyện Hai anh em.

Phương pháp giải:

Em dựa vào câu chuyện Hai anh em để hoàn thành bài tập.

Ngày mùa, hai anh em chia lúa thành hai phần bằng nhau.

Người em nghĩ rằng anh mình còn phải nuôi vợ con nên sẽ cần nhiều lúa hơn. Đêm hôm đó, người em đem lúa từ phần của mình bỏ vào phần của anh.

Cũng đêm hôm đó, người anh bàn với vợ rằng em mình sống một mình, vất vả hơn rất nhiều. Người anh đem lúa từ phần của mình bỏ vào phần của em.

Sáng hôm ấy, hai anh em rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai phần lúa vẫn bằng nhau. Một đêm, hai anh em cùng ra đồng rình xem sự kì lạ đó. Họ phát hiện ra mỗi người đều đang ôm những bó lúa bỏ vào phần của đối phương. Hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau.

Lời giải chi tiết:

Người em nghĩ rằng anh phải nuôi vợ con nên đem phần lúa của mình bỏ vào phần của anh. Người anh lại thương em sống một mình vất vả, lấy phần lúa của mình bỏ vào phần của em.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu
  • Giải Bài 26: Em mang về yêu thương VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Khổ thơ thứ nhất trong bài đọc nói đến điều gì? Trong khổ thơ thứ hai và thứ ba, bạn nhỏ đoán em bé từ đâu đến? Viết 2 – 3 từ ngữ tả em bé. Điền iên, yên hoặc uyên vào chỗ trống. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống. Nhìn tranh, viết từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng chứa ai hoặc ay. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Tìm từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống. Gạch chân các từ ngữ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ dưới đây. Viết 1 – 2 câu có sử dụng các từ vừa tìm được ở bài tập 8.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay