TUẦN 30: CON NGƯỜI VIỆT NAM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 30: Con người Việt Nam trang 50, 51, 52,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 21: Mai An Tiêm

Dựa vào bài đọc, viết tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả Mai An Tiêm đã trồng. Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng những cách nào? Gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau. Sắp xếp các tranh dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc. Viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật Mai An Tiêm.

Xem lời giải

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo xa

Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong 2 khổ thơ sau. Theo em, khổ thơ cuối của bài đọc muốn nói điều gì? Dựa vào bài đọc, xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào cột thích hợp. Viết 1 – 2 câu về tình cảm của em đối với một người thân ở xa. Chọn tiếng phù hợp điền vào chỗ trống. Chọn a hoặc b. Viết từ ngữ chỉ tên nghề nghiệp dưới mỗi hình. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B để tạo câu. Viết 4 – 5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn