Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi ?

Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi ?

Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng bình ô-xi ?

Trả lời:

Người ta phải thở bằng bình ô-xi : làm việc lâu dưới nước, thợ làm việc trong hầm, lò, người bị bệnh nặng cần cấp cứu, …

Các bài liên quan: - Bài 36: Không khí cần cho sự sống