Để tay trước mũi, thở ra và hít vào, bạn có nhận xét gì?

Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Để tay trước mũi, thở ra và hít vào, bạn có nhận xét gì?

Để tay trước mũi, thở ra và hít vào, bạn có nhận xét gì?

Trả lời:

Em thấy có luồng không khí ấm chạm vào tay khi thở ra và luồng không khí mát tràn vào lỗ mũi.

Các bài liên quan: - Bài 36: Không khí cần cho sự sống