Tại sao sâu bọ và cây trong hình 3b và 4b bị chết?

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Tại sao sâu bọ và cây trong hình 3b và 4b bị chết?

Tại sao sâu bọ và cây trong hình 3b và 4b bị chết?

Trả lời:

Sâu bọ và cây trong hình 3b và 4b bị chết do nó không có không khí để thở. Khi nắp lọ bị đóng kín, lượng ô-xi trong không khí trong lọ hết là nó sẽ chết.

Các bài liên quan: - Bài 36: Không khí cần cho sự sống