Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1


a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5).

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1.

a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5).

b) So sánh số đối của tổng 2 + (-5) với tổng các số đối của 2 và (-5).

Phương pháp giải:

+ Số đối của số nguyên a là số -a

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của hai số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 

Lời giải chi tiết:

a) - Số đối của \(2\) là \(-2\)

- Số đối của \((-5)\) là \(5\)

- Số đối của \(2 + (-5) = - ( 5 -2) = - 3\) là \(3\)

b) Tổng các số đối của \(2\) và \((-5)\) là \((-2) + 5 = 5 – 2 = 3\)

Suy ra số đối của tổng \(2 + (-5)\) bằng tổng các số đối của \(2\) và \((-5).\)

Câu hỏi 2.

Tính và so sánh kết quả của:

a) \(7 + (5 – 13)\) và \(7 + 5 + (-13)\)

b) \(12 – (4 – 6)\) và \(12 – 4 + 6.\)

Phương pháp giải:

Tính trong ngoặc trước (đối với phép tính có ngoặc) rồi thực hiện phép tính cộng trừ theo thứ tự từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

a) \(7 + ( 5 – 13 ) \)\(= 7 + ( -8) = -1\)

\(7 + 5 + (-13) \)\(= 12 + (-13) = -1\)

Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau

b) \(12 – ( 4 – 6 ) \)\(= 12 – ( -2) =12+2= 14\)

\(12 – 4 + 6 \)\(= 8 + 6 = 14\)

Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 56 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.