Bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1


Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính: 

a) \((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\); 

b) \( (42 - 69 + 17) - (42 + 17)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc dấu ngoặc: 

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

a) \((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\)

\( = 27 + 65 + 346 - 27 - 65\)

\(= (27 - 27) + (65 - 65) + 346\)

\(=0+0+ 346 =346\).

b) \((42 - 69 + 17) - (42 + 17) \)

\(= 42 - 69 + 17 - 42 - 17\)

\(= (42 - 42) + (17 - 17) - 69 \)

\(=0+0 -69=-69\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 234 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí