Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1


Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7

Đề bài

Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: \( 2 \,\square\, D\); \(10 \, \square \,D\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp D sau đó xét xem 2 và 10 có thuộc D hay không rồi điền kí hiệu.

Lời giải chi tiết

Tập hợp D = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 }

Điền kí hiệu thích hợp: \(2 \in D;\,\,10 \notin D\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 122 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí