Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho tập hợp \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}\left\{ {1{\rm{ }};2{\rm{ }};3{\rm{ }};4{\rm{ }};5{\rm{ }}} \right\}.\)

Viết tập hợp B gồm  các phần tử mà mỗi phần tử là một số có hai chữ số khác nhau, mỗi chữ số là một phần tử của tập hợp A.

Bài 2. Cho tập hợp \(E = \left\{ {1{\rm{ }};4{\rm{ }};7{\rm{ }};...;19{\rm{ }};22} \right\}\)

Hãy điền vào chỗ dấu ba chấm các phần tử còn lại của tập hợp E.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Lập các số có hai chữ số mà mỗi chữ số là 1 phần tử của tập A.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(B = \{12 ;13 ;14 ;15 ;21 ;23 ;24;25 ;31 ;32;33 ;34 ;35 ;41 ;42 ;42;43 ;45 ;51 ;52 ;53 ;54 \}\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Phát hiện quy luật để viết tiếp các số còn thiếu

Lời giải chi tiết:

Ta có \(1+3=4 ; 4+3=7 ;\) \(\Rightarrow 7+3=10; 10+3=13 ;\) \(13+3 =16\)

 Vậy \(E = \{1 ;4 ;7 ;10 ;13 ;16 ;19 ;22\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.