Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho tập hợp \(A = \left\{ {a{\rm{ }};b{\rm{ }};c{\rm{ }};d} \right\}\). Viết tất cả các tập hợp có đúng ba phần tử mà mỗi phần tử đều thuộc A. 

Bài 2. Cho tập hợp B gồm các số tự nhiên có tận cùng là 5 và nhỏ hơn 100. Hãy viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử.

Bài 3. Viết tập hợp các chữ số của 2010.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Chọn ra các bộ ba phần tử thuộc A để viết tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có các tập hợp thỏa mãn đề bài là: \({A_1} = \left\{ {{\rm{ }}a;b;c{\rm{ }}} \right\};{A_2} = \left\{ {a;b;d{\rm{ }}} \right\};\)\(\,{\rm{ }}{A_3} = \left\{ {a;c;d} \right\}{\rm{ }};{A_4} = \left\{ {b;c;d} \right\}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Viết tập hợp B dưới dạng liệt kê các phần tử là các số tự nhiên có tận cùng là 5 và nhỏ hơn 100.

Lời giải chi tiết:

Ta có tập hợp \(B = \{5;15;25;35;45;55;65;75;85;95\}\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Viết tập hợp dưới dạng liệt kê và lưu ý rằng mỗi phần tử trong tập hợp được viết đúng 1 lần (không có sự lặp lại).

Lời giải chi tiết:

 Ta có tập hợp \(C = \{0;1;2\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.